دیدار دکتر حسین ناصری مبتکر طرح مدیر ماجراجو در جهان با عیسی امیدوار (برادران امیدوار)

دیدار دکتر حسین ناصری مبتکر طرح مدیر ماجراجو در جهان با عیسی امیدوار (برادران امیدوار)

یکشنبه 14 آذر 1395 اتفاقی بی نظیر رقم خورد. دکتر حسین ناصری مبتکر طرح "مدیر ماجراجو" در جهان با نخستین جهانگرد پژوهشگر ایرانی که با موتور و ماشین ژیانشان به تمام نقاط عجیب دنیا سفر داشتند، دیدار کردند.

برادران امیدواراز سال 1333 الی 1343 تمام عجایب دنیا را به اتفاق هم گشتند و تحقیقاتشان را در زمینه قبایل، مردم شناسی و عجایب دنیا به ثبت رساندند.

در این نشست دکتر حسین ناصری اولین نسخه کتاب جامع "سفر به قطب شمال" را که پس از یکسال منتشر کرده بودند را به آقای امیدوار اهدا کردند.

عیسی امیدوار نیز کتاب "سفرنامه برادران امیدوار" را امضاء و به ایشان اهدا نمودند.

دکتر حسین ناصزی پس از 63 سال و بعد از برادران امیدوار اولین ایرانی خواهند بود که به قطب شمال سفر خواهند کرد.

 
Profile
Full Name
Email Or phone number
Secure Code

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top