آغاز نشستهاى تجارى و سرمايه گذارى اوتاوا


پس از برگزارى نشستها و همايشهاى موفق '' مديريت فضاى چند نسلى '' ، '' مديريت ثروت '' و '' فرصتهاى سرمايه گذارى '' در تورنتو ، دكتر حسين ناصرى و هيئت همراهشان كه تشكيل شده از مديران ارشد ايرانى ميباشد به اوتاوا پايتخت كانادا سفر كرده و در روز اول از شهر و فرصتهاى سرمايه گذارى اوتاوا بازديد نموده و نشستهاى موثرى چون بانك تى دى كانادا و چند سازمان اقتصادى و سرمايه گذارى را در برنامه داشتند.

نشستهاى مطروحه در روزهاى آتى در اوتاوا ادامه خواهد داشت و از روز چهارشنبه و در سازمانهاى معظمى چون گوگل ، رويال بانك و دانشگاه مك گيل شهر مونترال ادامه خواهد داشت .

دكتر حسين ناصرى دست آوردهاى اين دوره را بسيار مثبت ارزيابى نمودند و نويد بيزينس كنفرانسهاى امريكا و كانادا را در ماه فوريه و با همكارى دانشگاه يو سى ال اى و گوگل كاليفرنيا دادند.


After successful meetings and conferences with the subject of “Managing in a Multigenerational Environment”, “Wealth Management” and “Investment Opportunities” in Toronto, Dr. Hossein Naseri and his accompanying association who are the superior Iranian managers, traveled to Ottawa, Canada.

During the first day, they visited the city and investment opportunities in Ottawa; further, based on their plan, they attended effective conferences such as Canada’s TD Bank and several economic and investment organizations.

The mentioned conferences are going to be continued within the next coming days in the supreme organizations such as Google, Royal Bank and McGill university of Montreal on Wednesday.

Dr. Hossein Naseri evaluated the achievements of this course extremely positive; additionally, he brought this good news that similar business conferences will be held in the US and Canada in February in corporation with the UCLA university and Google of California.ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top